(1)
Weikang Yu; Hu Yang; Shengguo Li; Yanlin Xu. An HSS-Matrix-Based Fast Direct Solver With Randomized Algorithm. ACES Journal 2021, 33, 814-817.