[1]
Zhouyi Wu, Peiying Lin, Chao Ma, Zhiyi Tang, Ran Li, and Jiangtao Huangfu, “Two-dimensional Wireless Power Relay Plane based on Rectangular Switchable Units”, ACES Journal, vol. 35, no. 11, pp. 1450–1451, Nov. 2020.