[1]
Zhu Jun, Song Dandan, Han Qiaoli, Wang Jinmei, Guanghua Li, and Li Shaolong, “Optimization of T-shaped Suspension Magnetic Ring for Vertical Axis Wind Turbine”, ACES Journal, vol. 33, no. 07, pp. 781–789, Jul. 2021.