[1]
Weikang Yu, Hu Yang, Shengguo Li, and Yanlin Xu, “An HSS-Matrix-Based Fast Direct Solver with Randomized Algorithm”, ACES Journal, vol. 33, no. 07, pp. 814–817, Jul. 2021.