[1]
Li-Ye Xiao, Wei Shao, Sheng-Bing Shi, and Zhong-Bing Wang, “Extreme Learning Machine with a Modified Flower Pollination Algorithm for Filter Design”, ACES Journal, vol. 33, no. 03, pp. 279–284, Jul. 2021.