Feng, Yuhuan, Chong You, Yanbing Li, Ya Zhang, and Qingxia Wang. 2022. “Integration of Computer Virtual Reality Technology to College Physical Education”. Journal of Web Engineering 21 (07):2049–2072. https://doi.org/10.13052/jwe1540-9589.2173.