Yin, Chunlin, Kaihua Liu, Qiangjian Zhang, Kai Hu, Zheng Yang, Li Yang, and Na Zhao. 2023. “SARIMA-Based Medium- and Long-Term Load Forecasting”. Strategic Planning for Energy and the Environment 42 (02):283–306. https://doi.org/10.13052/spee1048-5236.4222.